Follow the sequence of photographs to see what our children’s ministry looks like on Thuesday mornings.

Volg die reeks foto’s hieronder: Ons is elke dag van die week besig met verskillende programme, hier is n voorbeeld van ‘n tipiese Dinsdagoggend by die kinderbediening in Blignautstraat

Leave a Comment