The Children’s Ministry started out to be our main focus. From there The Preschool grade-RR classes developed. The Klein Juweeltjies, as they are known, now boasts with a brand new Amazing Brainz curriculum, full class attendance and a total of 40 registered children.

Thabisa is our ministry for mothers currently in abused relationships.  They are uplifted, loved and shown the right path through a process of prayer, Bible reading and accountability.

The Ministry for the mentally disabled adults, Avodah, grew to a total of 10 people and 7 volunteers and attend their program 3 times a week.

Be on the lookout for our Facebook posts to see where you can volunteer and be the change our community so desperately needs.

Contact Surette Moggee for more information. 
083 4225530 or projects@masvirwellington.co.za


Gedurende ons reis van 11 jaar het Ma’s-vir-Wellington se programme so ver ontwikkel en uitgebrei, dat ons dit as deel van ons Visie 2019 uiteensit.

Ons hooffokus is die Kinderbediening. Uit die program het ons Voorskoolse graad–RR klasse begin. Klein Juweeltjies spog nou met ‘n nuwe Amazing Brainz program, asook vol klasse en ‘n totaal van 40 kinders wat tans geregistreer is.

Thabisa is ons bediening vir mammas wat in mishandelde en weerlose verhoudings staan. Avodah is ons bediening vir verstandelik gestremde volwasse persone wat nou al gegroei het en tans op 10 lede staan en 3 keer ‘n week bymekaarkom.

Hou gerus dop wat groei die jaar by Ma’s vir Wellington. Ons het vele projekte waarby die gemeenskap kan betrokke raak.

Leave a Comment